Piešimas. Taikomasis ir konstruktyvusis.

Categories: Kursai, Pamokos
Pageidavimų šąrašas Dalintis
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Kursų programoje akcentuojama būtinybė įvaldyti taikomojo konstruktyvistinio piešinio ir vizualinės raiškos būdus bei priemones.

Formuojamas konstruktyvus objektų suvokimas ir ugdomi gebėjimai perteikti objekto tūrį linijų įvairove. Kursų lankytojai įgyja bendrosios kompozicijos, perspektyvos ir šviesotamsos teorijos žinių. Ypač daug dėmesio skiriama perspektyvos sudarymo ir pritaikymo būdams. Ugdomas jų gebėjimas suvokti proporcijas, supažindinama su taikomųjų ir vizualiųjų menų technikos įvairove. Užsiėmimų metu ugdomas gebėjimas suvokti piešimo priemonių svarbą formos plastinei raiškai. Atliekami daiktų konstruktyvūs piešiniai, mokoma suvokti atskirų daikų proporcijas, formas, šviesotamsą. Skatinamas kursų lankytojų kūrybiškumas. Kompozicijos uždaviniai praplečia asmenų vizualinės raiškos galimybes gebėjimu tikslingai organizuoti paveikslo plokštumą. Naudojant linijų, dėmių ir formų įvairovę, horizontalės – vertikalės, statikos – dinamikos ir šviesotamsos metodus, kuriama norima kompozicijos nuotaika ir ugdoma besimojančiojo kūrybinė individualybė.

Praktinių užsiėmimų metu formuojami įvairialypiai kompozicijos įgūdžiai, įsisavinami pamatiniai kompozicijos principai, jų sąveikos, bendrybės ir skirtumai. Ugdomas gebėjimas perteikti eskizo pagalba siekiamą laisvesnės išraiškos ir meninio stiliaus individualumą, atvaizduoti erdvinį kūną plokštumoje, spręsti erdvinius uždavinius.

P R O G R A M A

PIEŠIMAS. TAIKOMASIS IR KONSTRUKTYVUSIS 

1. Tema: Geometrinių figūrų (rutulys, kubas, cilindras, stačiakampis) piešimas  iš natūros. Formos konstravimas iš geometrinių elementų, indas-idėja ir vizualizacija.

Rezultatai: Suvokti piešiamų daiktų tūrių apimtį. Proporcijų suvokimas, gebėjimas objektus komponuoti plokštumoje ir erdvėje.

2.Tema: Gipsinės veido dalys, konstruktyvus piešinys. Individualaus erdvinio objekto projektavimas ir įgyvendinimas.

Rezultatai: Suvokti piešiamų dalių tūrių apimtį. Proporcijų suvokimas, gebėjimas atlikti sudėtingesnius konstruktyvius dalių analizavimo struktūros piešinius.

3.Tema: Akademinis piešimas, konstruktyvus piešinys, perspektyvos sudarymo ir pritaikymo būdai (L. A. Alberti, Leonardo da Vinci, A. Dureris)

Rezultatai: Piešinio konstrukcijos suvokimas.

4. Tema: Akademinis piešimas,  konstruktyvus piešinys, perspektyvos sudarymo ir pritaikymo būdai.

Rezultatai: Piešinio konstrukcijos dalių analizavimas, proporcijų išlaikymas. Dėmesys išlaikomų proporcijų, dydžių komponavimui.

5. Tema: Figūros piešimo pagrindai, figūros stilizacija (grafitas, anglis, sangina). Figūros proporcijų komponavimas. Akademinis piešimas, konstruktyvus piešinys. Pasirinktų daiktų tūrio konstruktyvus piešimas, perspektyvos sudarymo ir pritaikymo būdai.

Rezultatai: Dėmesys išlaikomų proporcijų, dydžių komponavimui. Kūno struktūros analizavimas, dalių analizavimas, kryptys ir jungtys. Visos figūros komponavimas lape, išlaikymas detalių visumos.

6. Tema: Akademinis piešimas, konstruktyvus piešinys. Pasirinktų daiktų tūrio konstruktyvus piešimas, perspektyvos sudarymo ir pritaikymo būdai.

Rezultatai: Sugebėti perkelti objekto tūrius įvairiais rakursais ir įkomponuoti lape.

Apie priemones:

Paprasti pieštukai dailininkui

Kiekvienas, kuris kada nors rašė, piešė ar piešė paprastu pieštuku, yra susipažinęs su grafitu. Mes įpratę galvoti apie paprastus pieštukus, pagamintus iš grafito, ir negalvojame apie ką, bet iš tikrųjųgrafito pieštuko švinas yra pagamintas iš grafito ir molio mišinio ir yra supakuotas į korpusą, dažniausiai medinį. Tai yra molio kiekis lemia pieštuko kietumą ar minkštumą.

Grafitas yra mineralas, kuris yra anglies forma. Jam kasamos įvairios uolienos, taip pat dirbtiniai atitikmenys. Pavyzdžiui, žaliava gali būti karbidai, veikiami aukštos temperatūros, arba ketaus, kuris, priešingai, palaipsniui aušinamas, kad gautų dirbtinį grafitą.

Pagrindinė pieštukų skalė pagal kietumą yra tokia: “H” pieštukai ir “B” pieštukai.„H“ pieštukai yra kieti, ir kuo didesnis skaičius (jis pritvirtintas šalia raidžių žymėjimo, pavyzdžiui: 1H arba 2H), tuo linijos šviesesnės. Įpavyzdžiui, arandašo \u200b\u200bnumerį 6H būtų daug lengviau nupiešti nei 2H pieštuką.„B“ pieštukai yra minkšti ir kuo didesnis skaičius, tuo tamsesnes linijas ar brūkšnius jis padarys. Tai atitinka rusišką žymėjimą „T“ (kietas) ir „M“ (minkštas). Švelnumo pieštukai „B“ arba „M“ – jei, mūsų nuomone, dažniausiai naudojami piešimui.

Show More

What Will You Learn?

  • Suvokti piešiamų daiktų tūrių apimtį, akademinio, specialybinio piešimo pagrindus. (figūrų proporcijų suvokimas, gebėjimas objektus komponuoti plokštumoje ir erdvėje).

Course Content

1 užduotis PIEŠIMAS. TAIKOMASIS IR KONSTRUKTYVUSIS  “Geometrinių figūrų (rutulys, kubas, cilindras, stačiakampis) piešimas  iš natūros. Formos konstravimas iš geometrinių elementų, indas-idėja ir vizualizacija.”
Piešimas. Formos konstravimas iš geometrinių elementų, piešimas vizualizacija. Suvokti piešiamų daiktų tūrių apimtį.

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet